Ученици от Севлиево участваха в открит урок по „Човекът и природата“, посветен на „Седмица на гората“

31 Mar
2022
Час по „Човекът и природата”, посветен на предстоящата „Седмица на гората“ се проведе в ОУ „Стефан Пешев“ гр. Севлиево. Мероприятието се проведе под мотото „Възможен ли е животът на земята без фотосинтеза?“, а идеята за инициативата дойде от ДЛС „Росица“ – Севлиево и бе подкрепена отОбщина Севлиево, ръководството и учители от училището. Под ръководството на г-жа Мариета Иванова учениците участваха в предварително организиран конкурс за най-интересна приказка, като самите те бяха жури и определиха по един победител от всеки клас. Авторите на избраните приказки представиха творбите си пред гостите на тържеството и своите съученици, а малките второкласници показаха своите тематични рисунки, нарисувани специално за повода.
Директорът на ТП ДЛС „Росица” инж. Иван Степанов запозна децата с необходимостта от правилното стопанисване на горите и ползите от нея. За различните функции на гората - защитни, специални, стопански, за ролята на лесовъда за създаване, отглеждане и опазване на гората, за провежданите основни лесовъдски мероприятия разказаха инж. Йордан Христов и инж. Боян Топузов - лесничеи в стопанството. На учениците бяха показани основните лесничейски инструменти – клупа, контролна горска марка и стоп-палка.В атмосфера, изпълнена с много смях и добро настроение се проведе викторината „Какво знаем за гората?“.С много верни отговори на интересните въпроси за гората учениците показаха завидни познания и интерес към темата. За активното участие и показаните знания, директорът на ДЛС „Росица“ инж. Иван Степанов награди децата с образователни книжки, контейнерни фиданки от бял бор, тефтерче с химикал и шапки. Всички участници получеха амулет, изработен от рог на благороден елен. За финал на мероприятието ученици, заедно със инж. Степанов засадиха едно дръвче бял бор в двора на училището,за което обещаха, че ще се грижат, за да оставят следа в любимото училище.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч