Закупуване на горски територии от частни лица

10 Jul
2023
Документи се подават на място в сградата на ТП ДГС Габрово, ул. "Минзухар" № 1
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч