Зарибяване с балканска пъстърва извършиха служителите на Държавно ловно стопанство „Росица” и Държавно горско стопанство Габрово

23 Jun
2020
Общо 20 000 малки балкански пъстърви бяха пуснати в планинските реки на територията на Държавно ловно стопанство „Росица” – Севлиево и Държавно горско стопанство Габрово на 15 юни. Зарибителният материал бе осигурен от Централното управление на „Северноцентрално държавно предприятие“ – гр. Габрово.
Размерът на пъстървата е 1,7 грама, тъй като по-малките рибки се адаптират много по-лесно и способността им да оцелеят в естествена среда е най-голяма. Балканската пъстърва е местен вид, чието оцеляване без подпомагане на популацията й чрез разселване е застрашено. Това е и причината да се прибегне до зарибяване на реките в двете стопанства в района на Габровска област. Тези малки рибки балканска пъстърва са излюпени в пъстървово стопанство "Чудните мостове" и с пускането им в реките, горските се надяват да се поддържа така желаното биоразнообразие в района.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч