Новини

22 Jun
2022

Снеголом, гъбни вредители и корояди – основни причинители за загиване на иглолистните
Уважаеми приятели на българската гора, СЦДП със загриженост информира, че е констатирано съхнене на борове в близост до т. нар. Присовски завои, край гр. Велико Търново ... виж повече

16 Jun
2022

Обем на дървесината по общини, която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през 2022 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис ... виж повече

15 Jun
2022

Информация за обема на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Тутракан през 2022г., на физически лица за лична употреба по ценоразпис ... виж повече

06 Jun
2022

19 лесовъди от Северноцентрално държавно предприятие успешно придобиха професионална квалификация по горска педагогика. Четиридневния курс на обучение бе организиран от централното управление на предприятие. В него участваха както лесовъди от 16-те горски ... виж повече

02 Jun
2022

Всяка година, в периода между април и октомври, съществува повишен риск от възникване на горски пожари. През 2021 година в горските територии в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие са възникнали 7 низови пожара, които са засегнали общо 192 дка ... виж повече

17 May
2022

Седем реки в габровско бяха зарибени с балканска пъстърва през почивните дни. Зарибителният материал е произведен в пъстървово стопанство „Чудните мостове“ и е осигурен от Централното управление на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. ... виж повече

29 Apr
2022

Седмият преглед-изложение на паднали рога от благороден елен събра повече от 400 души в двора на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“. Традиционно в изложението бяха представени паднали рога от благороден елен от ловни стопанства от състава на Севе ... виж повече

14 Apr
2022

Във връзка с честване на традиционната Седмица на гората, Държавно горско стопанство (ДГС) Свищов организира редица мероприятия за популяризиране на лесовъдската професия и приобщаване на повече хора към дейностите по опазване на българската гора. Конкурс ... виж повече

14 Apr
2022

Децата от 5 клас на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Завет бяха на гости на лесовъдите от Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар". С помощта на игри и надпревари, те узнаха много за лесовъдската професия, за гората и за дивите животни. ... виж повече

13 Apr
2022

С ученическо състезание за рисунка на тема „Моята гора“ и почистване на държавни горски територии Държавно горско стопанство Тутракан отбеляза традиционната „Седмица на гората“. 44 ученици от двете средни училища в Община Тутракан - СУ „Йордан Йовков” и С ... виж повече

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч